ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019 - 2020

Υποβολή δικαιολογητικών επιτυχόντων μετεγγραφής Ακαδ. Έτους 2019 - 2020

Οι επιτυχόντες μετεγγραφής Ακαδ. Έτους 2019-2020 καλούνται να προσέλθουν
προσωπικά, ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, την Τρίτη
26/11/2019 και ώρα 10:00
στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του Τμήματος
Μαθηματικών (2ος όροφος), έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα,
μια φωτοτυπία αυτής και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρακάτω ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι η μετεγγραφή ολοκληρώνεται μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την
τετραμελή Επιτροπή και κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος.

Ανακοίνωση