ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Υποβολή Αιτήσεων Ορκωμοσίας Αποφοίτων Εξεταστικής Περιόδους  Σεπτεμβρίου Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων Ορκωμοσίας Αποφοίτων Εξεταστικής Περιόδους  Σεπτεμβρίου Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

Από 5/1/2021 έως 18/1/2021 

Οι αιτήσεις θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά ηλεκτονικά μέσω της Υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων ΕΚΠΑ (e-protocol) , στην διεύθυνση https://eprotocol.uoa.gr

Περισσότερες πληροφορίες στο πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης που επισυνάπτεται

Ανακοίνωση