ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΗΛΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί, προχωράμε σε τηλε εκπαίδευση όλων των μαθημάτων του τμήματος μας. 

θα υπάρξει ενημέρωση από κάθε διδάσκοντα στην e-class σχετικά με τον τρόπο που θα γίνει αυτό.