ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ι: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Τρίτη 01 Οκτωβρίου 2019 Γ23

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται σε προκαταρκτική συνάντηση την Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019 ώρα : 15:00-16:30 στην αίθουσα Γ23 . Θα συζητηθούν όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με το μάθημα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμμετέχει κανείς στο μάθημα είναι να έχει περάσει Απειροστικούς Ι και ΙΙ και Πραγματική Ανάλυση και να έχει περάσει το υποχρεωτικό μάθημα Μιγαδικής Ανάλυσης ή να το παρακολουθεί αυτό το εξάμηνο. Κυρίως θα μελετηθούν άρθρα παλαιότερων φοιτητών και άλλων που τα πιο πολλά είναι ήδη δημοσιευμένα στο Arxiv ή και αλλού, όπως: : arxiv:1701.00734, arxiv:1704.05780, arxiv:1710.10656, arxiv:1711.08431, arxiv:1811.04408, arviv:1901.01339, arxiv:1905.10556, ,  arxiv:1908.09767, arxiv:1909.03521, arxiv:1605.08283, arxiv:1608.08235, arixv:1611.02971, arxiv:1511.08584, arxiv:1606.05443, arxiv:1709.00276, arxiv:1705.02254, arxiv:1701.07694, arxiv:1611.00987, arxiv:1610.01365, arxiv:1508.07694 arxiv:1311.1176, arxiv:1212.4394.
Ακόμη μπορεί να εξεταστούν και άλλα θέματα. 


Οι Διδάσκοντες


Ε. Δεληγιάννη                 Β. Νεστορίδης