ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Θ30 ΣΥΜΠΛΕΚΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (ΠΜΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ) ΚΑΙ 870 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (ΚΘΜ)

Ενημέρωση για τα μαθήματα Θ30 Συμπλεκτική Γεωμετρία (ΠΜΣ Θεωρητικών
Μαθηματικών) και 870 Μαθηματική Φυσική (ΚΘΜ)

1. Πρόκειται για ένα μάθημα το οποίο προσφέρεται από κοινού στους φοιτητές
του ΠΜΣ Θεωρητικά Μαθηματικά (δηλώνεται το "Θ30 Συμπλεκτική Γεωμετρία")
και στους προπτυχιακούς φοιτητές (δηλώνεται το "870 Μαθηματική Φυσική").

2. Οι διαλέξεις θα διεξαχθούν (από κοινού) κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 9 π.μ. -
11 π.μ., στην αίθουσα Γ32. Θα γίνεται ζωντανή αναμετάδοση μέσω του Δήλος
και ταυτόχρονη καταγραφή.

3. Η πρώτη διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 Μαρτίου (9-11 το πρωί).