ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Θ22Α ΑΠΕΙΡΟΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το μεταπτυχιακό μάθημα Θ22α Απειροδιάστατες Αναπαραστάσεις δεν Θα εξεταστεί, λόγω μη συμπλήρωσης των εκ του Ν. 4957/2022 απαιτούμενων ωρών διδασκαλίας.