ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Οι συνεντεύξεις για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών στην Ειδίκευση των Θεωρητικών Μαθηματικών του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Μαθηματικά» του Τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022 και την Τρίτη 12 Ιουλίου 2022, στην Αίθουσα Α21, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί.

Όσα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μαθηματικών επιθυμούν είναι ευπρόσδεκτα να παραστούν.

Πρόγραμμα Συνεντεύξεων