ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Στα πλαίσια της πρώτης φάσης επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Μαθηματικών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στην κατεύθυνση Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, καλούνται οι παρακάτω υποψήφιοι για συνέντευξη, την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022, στο γραφείο 314 (3ος όροφος) του Τμήματος Μαθηματικών (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα:

Πρόγραμμα Συνεντεύξεων