ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Συνεντεύξεις Επιλογής ΠΜΣ Κατεύθυνσης Θεωρητικών Μαθηματικών

Στα πλαίσια της πρώτης φάσης επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Μαθηματικών για το ακαδημαϊκό έτος 2019–2020 στην κατεύθυνση Θεωρητικών Μαθηματικών, καλούνται οι παρακάτω υποψήφιοι για συνέντευξη, την Δευτέρα 1 Ιουλίου και την Τρίτη 2 Ιουλίου 2019, στην Αίθουσα Α31 (3ος όροφος) του Τμήματος Μαθηματικών (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου), σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί.

Λίστα Υποψηφίων