ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Συνεντεύξεις Επιλογής ΠΜΣ Κατεύθυνσης Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας

Στα πλαίσια της πρώτης φάσης επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Μαθηματικών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στην κατεύθυνση Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, καλούνται οι παρακάτω υποψήφιοι για συνέντευξη, τη Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019, στο γραφείο 314 (3ος όροφος) του Τμήματος Μαθηματικών (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου), σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Λίστα Υποψηφίων