ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ERASMUS+

Συμπληρωματική Πρόσκληση για Επιλογή Erasmus+

ΟΙ φοιτητές όλων των τμημάτων του ΕΚΠΑ1 καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS+ για το εαρινό εξάμηνο του 2019-20. Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν θα αφορούν φοίτηση για σπουδές στα εξής Πανεπιστήμια-μέλη της CIVISalliance: Το Πανεπιστήμιο της Μασσαλίας, Université dAix - Marseille (Γαλλία), το Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου, UniversitateadinBucurești (Ρουμανία), το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, UniversidadAutónomadeMadrid (Ισπανία), το SapienzaUniversità diRoma (Ιταλία), το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, StockholmsUniversitet(Σουηδία) και το Eberhard-Karls-UniversitätTübingen(Γερμανία). Τα Πανεπιστήμια αυτά καθώς και το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών,Université LibredeBruxelles (Βέλγιο) μαζί με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών συναποτελούν το πανεπιστημιακό Δίκτυο συνεργασίας με την επωνυμία CIVIS-‘Πανεπιστήμιο Πολιτών της Ευρώπης’. Οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν στην κινητικότητα αυτή θα γίνουν και οι πρώτοι "CIVISAmbassadors" μεταφέροντας στην ακαδημαϊκή κοινότητα την εμπειρία τους από τα άλλα Ιδρύματα-μέλη της συμμαχίας CIVIS.

1Πλην των Τμημάτων του ΕΚΠΑ που άρχισαν να λειτουργούν το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, επειδή οι πρωτοετείς φοιτητές δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο ERASMUS+

Καταληκτική Ημερομηνία κατάθεσης Αίτησης και δικαιολογητικών: 10/12/2019.

Κείμενο Πρόσκλησης