ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤ. ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΠΜΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤ. ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΠΜΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ"

Η υποβολή των δικαιολογητικών ορίζεται από τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019 έως και την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019.
Αιτήσεις με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά υποβάλλονται τις ακόλουθες ημέρες και ώρες: Τρίτη και Τετάρτη, 11:00-13:00 και Παρασκευή, 13:00-16:00.

Περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο : Πλήρες Κείμενο Ανακοίνωσης