ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ AIΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2022-2023 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Νέοι Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε ένα (1) μόνο από τα Επιστημονικά Πεδία που έχουν οριστεί  2022-2023. Για το τμήμα Μαθηματικών αυτά είναι:

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι (Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις Ι, Μ ἐθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Μαθηματική Βιολογία)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ (Γεωμετρική Ανάλυση, Θεωρία Κατανομών, Απειροστικός Λογισμός Ι)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙΙ (Μιγαδική Ανάλυση Ι, Αρμονική Ανάλυση, Αρμονική Ανάλυση (μεταπτ.))

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Μαθηματική Λογική, Δομές Δεδομένων, Θεωρία Γραφημάτων)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται  η 23 η Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη (23/08/2022), και ώρα 13:00.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την υποβολή και τα γνωστικά αντικείμενα της πρόσκλησης βρίσκονται στην προκήρυξη  με ΑΔΑ:ΨΑΤ946ΨΖ2Ν-Φ59