ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΗΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

Αγαπητοί φοιτητές,

στο πλαίσιο της προσπάθειας να μην αποκλειστούν φοιτητές από την
τηλε-εκπαίδευση θα θέλαμε σε πρώτη φάση να καταγράψουμε το πλήθος των
φοιτητών που δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικές συσκευές ή/και διαδίκτυο.

Θα θέλαμε λοιπόν να παρακαλέσουμε τους φοιτητές που δεν έχουν πρόσβαση
στον απαραίτητο εξοπλισμό να μας ενημερώσουν ώστε να καταγραφούν οι ανάγκες
που υπάρχουν και να μπορέσουμε να σκεφτούμε τρόπους για να βοηθήσουμε.

Επίσης, όσοι φοιτητές του Τμήματος γνωρίζουν συμφοιτητές τους με παρόμοια θέματα,
παρακαλούνται να τους ενημερώσουν και να τους βοηθήσουν να απαντήσουν  
ηλεκτρονικά στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση chair@math.uoa.gr.