ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗΝ «'ΑΛΓΕΒΡΑ»

Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής
Κωδικός θέσης: APP28681
Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα/Ινστιτούτο: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο: Άλγεβρα

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 26/07/2022
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 26/09/2022

υποβολή: https://service-apella.grnet.gr/apella/ui/positions/28681


Τίτλος:Επίκουρος Καθηγητής
Κωδικός θέσης: APP28683
Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα/Ινστιτούτο: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο: Άλγεβρα

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 26/07/2022
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 26/09/2022

υποβολή: https://service-apella.grnet.gr/apella/ui/positions/28683