ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ" 2020-21

Προκήρυξη Πρόσληψης Διδασκόντων - Πρόγραμμα "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας" 2020-21

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε ένα (1) μόνο από τα Επιστημονικά Πεδία που έχουν οριστεί από τα Τμήματα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς επιτρέπεται μόνο μία πρόταση διδασκαλίας ανά διδάσκοντα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Για το Τμήμα Μαθηματικών η πρόσκληση αφορά τη διδασκαλία μαθημάτων στα παρακάτω επιστημονικά πεδία και μαθήματα.

Επιστημονικό πεδίο: Μαθηματική Ανάλυση
Μαθήματα:

Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις (προπτυχιακό μάθημα, χειμερινό εξάμηνο)
Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (προπτυχιακό μάθημα, εαρινό εξάμηνο)
Γεωμετρική Ανάλυση (προπτυχιακό μάθημα, εαρινό εξάμηνο)

Επιστημονικό πεδίο: Θεμελίωση των Μαθηματικών
Μαθήματα:

Θεωρία Συνόλων (προπτυχιακό μάθημα, εαρινό εξάμηνο)
Θεωρία Συνόλων (μεταπτυχιακό μάθημα, εαρινό εξάμηνο)
Μαθηματική Λογική (προπτυχιακό μάθημα, χειμερινό εξάμηνο)

Επιστημονικό πεδίο: Υπολογιστικά Μαθηματικά             
Μαθήματα:

Δομές Δεδομένων (προπτυχιακό μάθημα, χειμερινό εξάμηνο)
Εισαγωγή στο Σχεδιασμό και Ανάλυση Αλγορίθμων (προπτυχιακό μάθημα, χειμερινό εξάμηνο)
Θεωρία Γραφημάτων και Εφαρμογές (προπτυχιακό μάθημα, εαρινό εξάμηνο)

Επιστημονικό πεδίο: Στατιστική           
Μαθήματα:

Γραμμικά Μοντέλα (προπτυχιακό μάθημα, εαρινό εξάμηνο)
Υπολογιστική Στατιστική (προπτυχιακό μάθημα, χειμερινό εξάμηνο)
Υπολογιστική Στατιστική (μεταπτυχιακό μάθημα, εαρινό εξάμηνο)

Προθεσμία Υποβολής Προτάσεων : Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020, ώρα 13:00

Το περιεχόμενο των μαθημάτων όπως επίσης και αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή των προτάσεων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ : Προκήρυξη

Πλήρες Κείμενο Προκήρυξης