ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ"

Προκήρυξη Πρόσληψης Διδασκόντων - Πρόγραμμα "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας"

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε ένα (1) μόνο από τα Επιστημονικά Πεδία που έχουν οριστεί από τα Τμήματα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς επιτρέπεται μόνο μία πρόταση διδασκαλίας ανά διδάσκοντα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20120.

Για το Τμήμα Μαθηματικών η πρόσκληση αφορά τη διδασκαλία μαθημάτων στα παρακάτω επιστημονικά πεδία και μαθήματα.

Επιστημονικό πεδίο: Μαθηματική Ανάλυση
Μαθήματα:
Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (προπτυχιακό μάθημα, χειμερινό εξάμηνο)
Εφαρμοσμένη Ανάλυση Fourier (προπτυχιακό μάθημα, χειμερινό εξάμηνο)
Γεωμετρική Ανάλυση (προπτυχιακό μάθημα, εαρινό εξάμηνο)

Επιστημονικό πεδίο: Υπολογιστικά Μαθηματικά             
Μαθήματα:

Δομές Δεδομένων (προπτυχιακό μάθημα, χειμερινό εξάμηνο)
Θεωρία Γραφημάτων (προπτυχιακό μάθημα, εαρινό εξάμηνο)
Αναδρομικές συναρτήσεις (προπτυχιακό μάθημα, εαρινό εξάμηνο)       

Επιστημονικό πεδίο:Διδακτική και Ιστορία των Μαθηματικών            
Μαθήματα:

Διδακτική Απειροστικού Λογισμού (προπτυχιακό μάθημα χειμερινό εξάμηνο+εργαστήριο)
Ιστορία Απειροστικού Λογισμού (προπτυχιακό μάθημα, εαρινό εξάμηνο)

Επιστημονικό πεδίο: Θεμέλια των Μαθηματικών
Μαθήματα:

Θεωρία Συνόλων (προπτυχιακό μάθημα, εαρινό εξάμηνο)
Θεωρία Συνόλων (μεταπτυχιακό μάθημα, εαρινό εξάμηνο)
Μαθηματική Λογική (προπτυχιακό μάθημα, χειμερινό εξάμηνο)

Προθεσμία Υποβολής Προτάσεων : Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019, ώρα 13:00

Το περιεχόμενο των μαθημάτων όπως επίσης και αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή των προτάσεων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ : Προκήρυξη

Πλήρες Κείμενο Προκήρυξης