ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ B - 2023-2024

Προκήρυξη Πρακτικής Άσκησης Περίοδος B  - 2023-2024

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση ΕΚΠΑ ακαδ. ετών 2022-2023 & 2023- 2024» με Κωδικό ΟΠΣ 6004512 του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» και του Υποέργου 1 «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» ανακοινώνεται η έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών για το Τμήμα Μαθηματικών και καλούνται οι
ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση.
Για το Τμήμα Μαθηματικών υπάρχουν 57 διαθέσιμες θέσεις για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης (Κωδ. Μαθημ. 796) για την περίοδο 1/6/2024 έως 30/9/2024.


Διάρκεια υποβολής αιτήσεων από 15/04/2024 έως 30/04/2024 και ώρα 00:00

Όσες αιτήσεις είναι εκπρόθεσμες θα απορρίπτονται.

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ