ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Σ.Θ.Ε ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α

Προκήρυξη εκλογών Διευθυντών των Τομέων του Τμήματος Μαθηματικών της Σ.Θ.Ε του Ε.Κ.Π.Α
 Προκήρυξη για την εκλογές Διευθυντών των Τομέων:
1)Άλγεβρας και Γεωμετρίας
2)Διδακτικής των Μαθηματικών
3)Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών
4)Μαθηματικής Ανάλυσης
5)Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
του Τμήματος Μαθηματικών της Σ.Θ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. με ετήσια θητεία, από
01.09.2019 έως 31.08.2020.