ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΛΟΣ

Πρόγραμμα τηλεμετάδοσης διαλέξεων μέσω συστήματος Δήλος

Από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 ώρα 9 π.μ.  θα ξεκινήσει η τηλεμετάδοση διαλέξεων προπτυχιακών μαθημάτων μέσω του συστήματος Δήλος, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα αιθουσών.

Πρόγραμμα τηλεμετάδοσης διαλέξεων Τμήματος Μαθηματικών μέσω συστήματος Δήλος

Ακολουθείται το ωρολόγιο πρόγραμμα του εαρινού εξαμήνου 2019-20 που ίσχυε για τη δια ζώσης διδασκαλία.

Οι διαλέξεις θα μεταδίδονται ζωντανά αλλά δεν θα βιντεοσκοπούνται.

Για την πρόσβαση στις τηλεμεταδόσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τη διεύθυνση

https://delos.uoa.gr/opendelos/

όπου υπάρχει πλήρης κατάλογος των τηλεμεταδόσεων του ΕΚΠΑ. Εκεί μπορούν να αναζητούν τη διάλεξη που τους ενδιαφέρει, είτε μέσω μαθήματος/τμήματος, είτε μέσω αίθουσας. (Σε μη εργάσιμες ημέρες/ώρες αυτή η σελίδα φαίνεται κενή, όμως όταν γίνονται μεταδόσεις είναι λειτουργική.)

Για τα υπόλοιπα μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών όπως επίσης και για τα μεταπτυχιακά μαθήματα οι διδάσκοντες έχουν οργανώσει ή οργανώνουν προγράμματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας με άλλα μέσα. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση. Εν τω μεταξύ οι φοιτητές παρακαλούνται να παρακολουθούν το eclass για τα μαθήματα που ενδιαφέρονται, όπου αναρτώνται ανακοινώσεις των διδασκόντων για την τηλεδιδασκαλία.

Απόστολος Μπουρνέτας
Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών