ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Δήλωση Μαθημάτων  Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ. «Μαθηματικά» του Τμήματος Μαθηματικών, εγγεγραμμένοι και στις τρεις ειδικεύσεις, καλούνται να υποβάλουν τις ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ για το εαρινό  εξάμηνο σπουδών ακαδ. έτους 2019-20 κατά το διάστημα Tετάρτη 15  Απριλίου 2020 μέχρι και την Πέμπτη 7 Μαῒου 2020 ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας το συνημμένο έντυπο Δήλωσης Μαθημάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση secr@math.uoa.gr
Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων που μπορούν να δηλωθούν από κάθε φοιτητή για το προαναφερόμενο εξάμηνο είναι πέντε (5), ήτοι:

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ                                 μέχρι  5 μαθήματα
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ                          μέχρι  5 μαθήματα
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ  & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ   ΕΡΕΥΝΑ         μέχρι  5 μαθήματα

έντυπο Δήλωσης Μαθημάτων ΠΜΣ​​​​​​​

Αθήνα 13 Απριλίου 2020


Από τη Γραμματεία του  Π.Μ.Σ. Τμήματος Μαθηματικών