ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΔΗΛΟΣ

Το σύστημα ΔΗΛΟΣ παρουσιάζει αρκετά τεχνικά προβλήματα στην αναμετάδωση των μαθημάτων.

Οι τεχνικοί του συστήματος εργάζονται για να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία το συντομότερο δυνατόν.

Οι φοιτητές παρακαλούνται να διαβάζουν τις ανακανοινώσεις στην e-class κάθε μαθήματος για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διδασκαλία του.