ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

 

Το  Τμήμα Μαθηματικών συμμετέχει και φέτος στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

2Η ΙΟΥΛΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 προβλέπεται η άσκηση  για 25 φοιτητές.

Αιτήσεις ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ  από 29 Μαΐου έως 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων φοιτητών( το έντυπο της αίτησης έχει αναρτηθεί στα έγγραφα στην e-class και στην ιστοσελίδα του Τμήματος)  μαζί με την αναλυτική βαθμολογία ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 105( στην δήλωση θα πρέπει να αναφέρετε ότι δεν έχετε συμμετάσχει ξανά στο πρόγραμμα Πρακτικής και ότι δεσμεύεστε να πραγματοποιήσετε την Πρακτική)  θα υποβάλλονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ ntsiga[at]math.uoa[dot]gr

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φοιτητές που θα κάνουν αίτηση θα πρέπει να αφήσουν ένα μάθημα κενό στην δήλωση μαθημάτων ώστε να υπάρχει περιθώριο να δηλωθεί από τη γραμματεία το μάθημα 796 Πρακτική Άσκηση (ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΤΥΧΙΟ)

 

Όσοι/ες φοιτητές επιλεγούν και ολοκληρώσουν την Πρακτική Άσκηση στον φορέα επιλογής τους μέχρι το χρονικό διάστημα που κλείνουν τα βαθμολόγια του Σεπτεμβρίου (περί τα μέσα Οκτωβρίου 2020) τότε θα μπορούν να ορκιστούν στην αμέσως επόμενη ορκωμοσία. Όσοι/ες ολοκληρώσουν την Πρακτική Άσκηση αργότερα (περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020), θα μπορούν να ορκιστούν σε ορκωμοσία του 2021.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

α/α

Περιγραφή κριτηρίου

Αριθμός Μορίων

Μέγιστος Αριθμός Μορίων

1

Να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς 18 μαθήματα

 

 

2

Εξάμηνο φοίτησης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 5ου

 

5ο με 6ο εξάμηνο :50 μόρια

7ο  και μετά :60 μόρια

 

 

60

3

Μέσος όρος βαθμολογίας

Μέσος όρος βαθμολογίας x4 μόρια

40

ΑΝΩΤΑΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

 

100

 

ΑμεΑ που φοιτούν στο Τμήμα Μαθηματικών επιλέγονται χωρίς κριτήρια.

 

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 

  1. Αίτηση εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης(υπόδειγμα αίτησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Μαθηματικών, www.math.uoa.gr)όπου συμπληρώνονται:

  τα στοιχεία του φοιτητή

    •  Τρεις (3) το πολύ επιλογές φορέων υποδοχής(οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν κάνει εγγραφή στο Σύστημα ΑΤΛΑΣ όπου μπορούν να αναζητήσουν φορείς στους οποίους  μπορούν να κάνουν Πρακτική Άσκηση)
    • Υπογραφή του αιτούντος φοιτητή.
  1. Αναλυτική βαθμολογία

3.Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) υπογεγραμμένη από τον φοιτητή όπου δηλώνει ότι (α) δεν έχει κάνει ξανά πρακτική άσκηση συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΣΠΑ και (β) δεσμεύεται χρονικά να συμμετάσχει στην Πρακτική Άσκηση. 

 

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε συνεργασία με Φορείς Υποδοχής από τον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα. Το 55% των θέσεων ανά ακαδημαϊκή περίοδο πρέπει να αφορούν ιδιωτικούς φορείς.