ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Οι φοιτητές που κάνουν Αίτηση για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιήσουν την δίμηνη άσκηση τους μέχρι 31/12/2022.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

Γεώργιος Ψυχάρης