ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΠΣ: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 – 2023

ΠΠΣ: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 – 2023

ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 – 2023

ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ http://my-studies.uoa.gr

ΑΠΟ 10/11/2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 24/11/2022

 • Οι εισακτέοι φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και μετά επιλέγουν μαθήματα από το νέο «Πρόγραμμα Σπουδών από 2020 έως 2030».
 • Οι εισακτέοι φοιτητές έως και το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 επιλέγουν μαθήματα από το  «Πρόγραμμα Σπουδών από 1970 έως 2019».
 • Οι φοιτητές που δικαιούνται συγγράμματα από τον Εύδοξο, πρέπει πρώτα να δηλώσουν στο http://my-studies.uoa.gr τα μαθήματα τα οποία επιθυμούν να εξεταστούν και κατόπιν να δηλώσουν τα αντίστοιχα συγγράμματα στην εφαρμογή www.eudoxus.gr
 • Ο επιτρεπόμενος αριθμός δήλωσης μαθημάτων ανά εξάμηνο σπουδών είναι ο ακόλουθος:

1ο εξάμηνο, μέχρι 6 μαθήματα

2ο & 3ο εξάμηνο, μέχρι 7 μαθήματα

4ο & 5ο εξάμηνο, μέχρι 8 μαθήματα

6ο & 7ο εξάμηνο, μέχρι 8 μαθήματα

8ο εξάμηνο, μέχρι 9 μαθήματα

> = 9ο εξάμηνο, μέχρι 12 μαθήματα

* Για τους φοιτητές που βρίσκονται σε καθεστώς μερικής φοίτησης για το Ακαδ. Έτος 2022-2023, ο επιτρεπόμενος αριθμός δήλωσης μαθημάτων μειώνετε κατά το ήμισυ. 

 •  Τα μαθήματα που ανήκουν σε περισσότερες από μία κατευθύνσεις δηλώνονται με    προσοχή στην κατεύθυνση που οι φοιτητές επιθυμούν για την απόκτηση πτυχίου.
 •  Τα μαθήματα των Τμημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και Οικονομικών Επιστημών, προσμετρούνται στο μέγιστο επιτρεπτό αριθμό μαθημάτων, αλλά δεν δηλώνονται ηλεκτρονικά. Τα μαθήματα αυτά θα καταχωριστούν στη δήλωση μαθημάτων από τη Γραμματεία βάσει της κατάστασης επιλεγέντων φοιτητών που έχει κατατεθεί από την αρμόδια επιτροπή.
 •  Τα μαθήματα 12109 Θεμέλια Μαθηματικής Ανάλυσης και 12120 Θεμέλια Άλγεβρας και Γεωμετρίας δηλώνονται μόνο από τους φοιτητές 1ου εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.
 •  Οι φοιτητές του θεσμού των ετών (εγγεγραμμένοι πριν το έτος 1983) αποστέλλουν τη δήλωση μαθημάτων στην ίδια προθεσμία στο email της Γραμματείας του Τμήματοςsecr[at]math.uoa[dot]gr με θέμα: «Δήλωση μαθημάτων Χειμερινού εξαμήνου 2022-2023 (ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ)» .
 •  Η δήλωση μαθημάτων και ο έλεγχος της ορθής ηλεκτρονικής καταχώρισής τους γίνεται υπ’ ευθύνη των φοιτητών σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες.
 •  Οι φοιτητές μπορούν να μεταβάλλουν τη δήλωσή τους όσες φορές επιθυμούν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της. Με τη λήξη της προθεσμίας, η Γραμματεία θα λάβει υπόψη της μόνο την τελευταία δήλωση που έχει υποβληθεί, και δε θα είναι δυνατή η τροποποίησή της. Κάθε φορά  που εισέρχεστε στο σύστημα για να ελέγξετε ή να τροποποιήσετε τη δήλωσή σας αυτή ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ. Γι’ αυτό θα πρέπει κάθε φορά να ξανακάνετε ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ.
 • Η δήλωση θα είναι διαθέσιμη στο my-studiesMETAτη λήξη της προθεσμίας και την οριστικοποίηση των δηλώσεων από τη Γραμματεία, οπότε και θα μπορείτε να τη δείτε στο μενού «Ιστορικό Δηλώσεων».

Όλοι οι φοιτητές επιτρέπεται να δηλώσουν μόνο μαθήματα χειμερινού εξαμήνου.

Οδηγίες

 

Αθήνα, 08/11/2022

Από την Γραμματεία

του Τμήματος Μαθηματικών