ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΠΣ: 795. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ  ΚΑΙ  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ   ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΑΘΗΜΑ«Πρακτική άσκηση: Διδασκαλία των Μαθηματικών σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΔΔΜ ομάδα IVα) 7ο εξάμηνο σπουδών (795)

Το μάθημα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα προσφερθεί και για τα δύο εξάμηνα (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ και ΕΑΡΙΝΟ).  

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που μπορούν να επιλέξουν το μάθημα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία 2 τουλάχιστον μαθήματα της Δέσμης της Διδακτικής των Μαθηματικών. Ο αριθμός των φοιτητών/τριών θα γίνει με βάση τον αριθμό των μαθημάτων της Δέσμης που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία και σε περίπτωση ιδίου αριθμού μαθημάτων για την επιλογή λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία. Θα επιλεγούν μέχρι 50 φοιτητές/τριες.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Όσοι ενδιαφέρονται για το μάθημα για το Εαρινό Εξάμηνο μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέχρι την Τετάρτη 2  Φεβρουαρίου 2022 στέλνοντας το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό μητρώουστην ηλεκτρονική διεύθυνση ntsiga[at]math.uoa[dot]gr. Η αναλυτική βαθμολογία θα σταλεί απευθείας από την κεντρική γραμματεία.

. Στη συνέχεια όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις και επιλεγούν θα ΠΡΕΠΕΙ να δηλώσουν το μάθημα στη γραμματεία του Τμήματος. Εναλλακτικά, οι φοιτητές/τριες καλούνται να έρθουν και να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στα δύο πρώτα μαθήματα (έναρξη μαθήματος Τετάρτη  9/02/2022).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το μάθημα θα περιλαμβάνει εβδομαδιαίες τετράωρες συναντήσεις στο πανεπιστήμιο με τον υπεύθυνο καθηγητή και εβδομαδιαίες επισκέψεις στο σχολείο, αν αυτό είναι δυνατόν, ή εναλλακτικά παρακολουθήσεις βιντεοσκοπημένων διδασκαλιών στο χώρο του Πανεπιστημίου καθώς και διδασκαλίες στο σχολείο, αν αυτό είναι δυνατόν, ή εναλλακτικά μικροδιδασκαλίες στο Πανεπιστήμιο.

Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα αντιμετωπίσουν περιοχές των μαθηματικών που περιλαμβάνονται στο σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα όπως γεωμετρία, άλγεβρα, συναρτήσεις, τις οποίες θα αναλύσουν τόσο από επιστημολογικής όσο και από διδακτικής πλευράς μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων (π.χ. ανάλυση βιντεοσκοπημένων ή διαζώσης διδασκαλιών, ανάλυση σχολικών εγχειριδίων και γραπτών μαθητών, σχεδιασμός διδακτικών εργαλείων και πραγματοποίηση διδασκαλιών ή/και μικροδιδασκαλιών και μελέτη των δικών τους βιντεοσκοπημένων διδασκαλιών).

Η συμμετοχή των φοιτητών/τριών στις δραστηριότητες του μαθήματος είναι υποχρεωτική.

Η αξιολόγηση θα γίνει μέσα από φάκελο εργασιών που θα παραδώσουν οι φοιτητές/τριες καθώς και από γραπτές εξετάσεις.

Σημειώνουμε ότι οι παρακολουθήσεις στο Πανεπιστήμιο ακολουθούν τις τελευταίες αποφάσεις της συγκλήτου, αν υπάρχει κάποια νέα ανακοίνωση θα υπάρχει και η ανάλογη προσαρμογή στο θέμα αυτό.

Αθήνα 18 Ιανουαρίου 2022

 

 

Η διδάσκουσα

 

  

                                        Καθηγήτρια Δέσποινα Πόταρη