ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΜΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εκ' παραδρομής, η ονομάσία "Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Στατιστική" που περιέχεται στον κατάλογο των μεταπτυχιακών μαθημάτων είναι εσφαλμένη. Τα σωστά στοιχεία του μαθήματος είναι:

Ε?/ΣΕΠ?  Τίτλος μαθήματος: Αριθμητική Βελτιστοποίηση
(εκκρεμεί ανάθεση κωδικών)