ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ολοκληρώθηκε η πιστοποίηση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Μαθηματικού Τμήματος. Το τμήμα μας έλαβε εξαιρετική βαθμολογία.