ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - Χ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 HTTPS://MMALIAK.MY.WEBEX.COM/JOIN/MMALIAK

Ο  κ. Χαράλαμπος Ευαγγέλου, μεταπτυχιακός φοιτητής  στην  Κατεύθυνση των Θεωρητικών Μαθηματικών, θα παρουσιάσει τη διπλωματική του εργασία με τίτλο:

 «Αναπαραστάσεις της Schur άλγεβρας»

Την Παρασκευή  29 Μαϊου  2020 και ώρα 11:00 με τηλεμετάδοση  μέσω 

https://mmaliak.my.webex.com/join/mmaliak

 

Η  Τριμελής Επιτροπή

Εμμανουήλ Ιωάννης

Κοντογεώργης Αριστείδης

Μαλιάκας Μιχαήλ (Επιβλέπων)