ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Γ. ΚΟΥΝΑΔΗΣ

Τετάρτη 13 Μαΐου 2020 WEBEX MEETINGS

Ο κ. Γρηγόρης Κουνάδης, υποψήφιος διδάκτωρ του Τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα παρουσιάσει τη διδακτορική διατριβή του με θέμα:

                            Numerical methods for shallow water equations
                        Αριθμητικές μέθοδοι για τις εξισώσεις ρηχών υδάτων


την Τετάρτη , 13 Μαϊου 2020, ώρα 12:00, με τηλεδιάσκεψη μέσω Webex Meetings.
Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν την παρουσίαση μπορουν να χρησιμοποιήσουν τον σύνδεσμο
https://meetingsemea2.webex.com/meetingsemea2/j.php?MTID=mb6ef5ebca5cfae75088a39b5451b0949
Οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας Webex Meetings μπορούν να βρεθούν εδώ :
http://www.noc.uoa.gr/thlediaskech/mesw-ypologisti/webex.html
Η  Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή

Β.Δουγαλής (Επιβλέπων)
Θ.Κατσαούνης
Σ. Νοτάρης