ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Παράταση προθεσμίας αιτήσεων για μαθήματα του Τμ. Πληροφορικής και του Τμ. Οικονομικών

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για παρακολούθηση μαθημάτων του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών παρατείνεται έως την Τετάρτη 16/10/2019.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες του Τ.Μ. να υποβάλουν σχετική να υποβάλουν σχετική αίτηση στο γραφείο 204 (κ. Τσίγκα) τις ώρες 11πμ-2μμ,  σύμφωνα με τις προηγούμενες σχετικές ανακοινώσεις.

Από το Τμήμα Μαθηματικών