ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-20 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ & ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2019-20 Προπτυχιακού & Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Αναρτήθηκε το Ωρολόγιο πρόγραμμα για το Εαρινό Εξάμηνο για Προπτυχιακό & Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος.
Ωρολόγιο Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020

Ενημερώθηκε και το Ενδεικτικό πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2019-20  για το προπτυχιακό πρόγραμμα

Τα προσφερόμενα μαθήματα για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα βρίσκονται στο ακόλουθο σύνδεσμο Αναθέσεις Μαθημάτων Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20