ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ-ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021

Επισυνάπτεται η πρώτη έκδοση του ωρολογίου προγράμματος προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο 2020-21. Η οριστική του
μορφή θα είναι διαθέσιμη πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Στις e-class
των μαθημάτων θα δίνονται περισσότερες πληροφορίες για καθένα από αυτά
ξεχωριστά.