ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Πέμπτη 18 Απριλίου 2024 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Η τελετή ορκωμοσίας των αποφοίτων της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023, που υπέβαλαν αίτηση ορκωμοσίας, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Απριλίου 2024, ώρα 11:00, στο Αμφιθέατρο Καραθεοδωρή (Κτήριο Τμήματος Μαθηματικών, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου). Η ορκωμοσία δεν αποτελεί συστατικό τύπο της επιτυχούς περάτωσης των σπουδών, είναι όμως αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση του εγγράφου τίτλου του πτυχίου.

Οι ορκιζόμενοι καλούνται να προσέλθουν 30 λεπτά πριν από την έναρξη της τελετής επιδεικνύοντας δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο.

Οι απόφοιτοι που έχουν υποβάλει αίτηση ορκωμοσίας σε προηγούμενες εξεταστικές περιόδους και δεν έχουν ορκιστεί, για να συμμετέχουν στην εν λόγω ορκωμοσία, οφείλουν να ενημερώσουν τη Γραμματεία αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση secr@math.uoa.gr με θέμα «Ορκωμοσία» έως και την Δευτέρα 8 Απριλίου 2024.

 

Ακολουθούν οι αριθμοί μητρώου των ορκιζόμενων:

1112200121096

1112201700100

1112200121316

1112201700105

1112200323233

1112201700190

1112201000154

1112201700239

1112201000348

1112201700298

1112201100306

1112201700329

1112201100321

1112201800012

1112201200294

1112201800016

1112201300087

1112201800065

1112201300097

1112201800134

1112201300155

1112201800175

1112201300209

1112201800177

1112201300310

1112201800212

1112201400244

1112201800218

1112201400386

1112201800219

1112201400467

1112201800225

1112201500021

1112201800237

1112201500113

1112201800238

1112201500175

1112201800250

1112201500235

1112201800333

1112201500273

1112201800342

1112201600123

1112201800350

1112201600200

1112201900047

1112201600207

1112201900079

1112201600212

1112201900105

1112201600287

1112201900142

1112201600324

1112201900190

1112201700011

1112201900256

1112201700017

1112201900257

1112201700060

1112201900263

1112201700075

1112201900359

1112201700092