ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Δεν υπήρξαν ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων που ανακοινώθηκαν . Μια φοιτήτρια απέσυρε την αίτηση της. Τα οριστικά αποτελέσματα έχουν ως εξής.

1112201600207    83.57
1112201400458    84.44
1112201600192    88.41
1112201500294    84.15
1112201600193    88.93
1112201600050    86.57
1112201600080    86.96
1112201400473    84.57
1112201600237    89.51
1112201700029    86.83
1112201400339    84.64
1112201600107    87.51
1112201600120    87.3
1112201500218    84.75
1112201200182    94.51
1112201700230    97.04
1112201500228    87.33
1112201700113    86.54
1112201700003    83.66
1112201500116    88.12
1112201500175    85.6
1112201400295    84.83
1112201700140    89.92

Οι φοιτητές θα  πρέπει να περιμένουν e-mail από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης με οδηγίες για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν μετά από χρονικό διάστημα του ενός μήνα περίπου. Τα στοιχεία επικοινωνίας με γραφείο Πρακτικής Άσκησης είναι Ζάχου Μαρία, Tηλ. 210-7276354, e-mail: zitamaria@uoa.gr