ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-20

Ολοκλήρωση Μετεγγραφών ΑκαδημαΪκού Έτους 2019-20

Ολοκλήρωση Μετεγγραφών Ακ. Έτους 2019-2020

Οι επιτυχόντες μετεγγραφής Ακαδ. Έτους 2019 - 2020 με τις κατηγορίες:

α) Κοινωνικά - Οικονομικά Κριτήρια
β) Φοιτητές με αναπηρία 67% και άνω
γ) Με αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές
δ) Ενστάσεις

εφόσον υπέβαλαν αίτηση διαγραφής στη Γραμματεία του Τμήματος προέλευσής
τους, καλούνται να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου
εκπροσώπου τη Δευτέρα 20/01/2020 (11:00 - 14:00) στη Γραμματεία του
Τμήματος Μαθηματικών (2ος όροφος), προκειμένου να παραλάβουν αριθμό
μητρώου και να προχωρήσουν στην εγγραφή τους στη διαδικτυακή υπηρεσία (My-
Studies), ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται στο παρακάτω έγγραφο:

Οδηγίες Εγγραφής στην Πλατφόρμα my-studies

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών