ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 18 ΚΑΙ 19 ΜΑΪΟΥ 2022 - ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Σύμφωνα με την τελευταία απόφαση της Συγκλήτου περί καθορισμού διακοπών/αργιών, δεν θα διεξαχθούν  μαθήματα κατά την ημέρα των Φοιτητικών Εκλογών (18/05/2022) και την επομένη(το σκέλος αφορά αποκλειστικά και μόνο τη διδασκαλία των μαθημάτων).

Απόφαση Συγκλήτου