ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"

Ο Καθηγητής κ. Κ. Σφέτσος θα προσφέρει κατά το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

το Μεταπτυχιακό Μάθημα: 18203  Γενική Θεωρία της Σχετικότητας

Ιστοσελίδα μαθήματος: eclass.uoa.gr/courses/PHYS262

Το περιεχόμενο του μαθήματος άπτεται του Τομέα Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής και του Τομέα Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων.

Το μάθημα είναι μεταπτυχιακό του Τμήματος Φυσικής αλλά είναι ανοικτό και σε μεταπτυχιακούς ή προχωρημένους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών.

Όσοι ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), ως τις 23/9, με τον κ. Σφέτσο (ksfetsos@phys.uoa.gr) ώστε να κανονισθεί μια δια ζώσης πρώτη συνάντηση για καθορισμό ωρών, κλπ. Στο θέμα του μηνύματος θα πρέπει να γραφεί "Ενδιαφέρον για ΓΣ".