ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΛΓΕΒΡΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

Σύμφωνα με το πρόγραμμα τα μαθήματα γίνονται Τρίτη - Πέμπτη 13:00-15:00 

Πρώτο Μάθημα Τρίτη 23/2

eclass: https://eclass.uoa.gr/courses/MATH351/

webex link: https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m436691eb8e078222c305645e1eeaa939

Ύλη Μαθήματος:

  • Αλγεβρικές πολλαπλότητες: Αφφινικές πολλαπλότητες, το θεώρημα των ριζών του Hilbert, προβολικές πολλαπλότητες, μορφισμοί και ρητές απεικονίσεις, λείες πολλαπλότητες, το πολυώνυμο του Hilbert μιας προβολικής πολλαπλότητας, το θεώρημα του Bezout.
  • Schemes: Sheaves σε τοπολογικούς χώρους, το φάσμα ενός μεταθετικού δακτυλίου, παραδείγματα schemes.
  • Συνομολογία των Sheaves

Διδακτικά Βιβλία

R. Hartshorne Algebraic Geometry Springer 1977
K. Ueno Algebraic Geometry, From Algebraic Varieties to Schemes AMS