ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Στο πρόγραμμα αναθέσεων για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα των Εφαρμοσμένων μαθηματικών είχε εσφαλμένα γραφεί ότι το χειμερινό εξάμηνο θα διδαχθεί το μάθημα

Ε1. Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Ι.

Το ορθό είναι ότι θα
διδαχθεί το μάθημα

Ε2. Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ΙΙ.