ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ 795.ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ  ΚΑΙ  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ   ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΑΘΗΜΑ«Πρακτική άσκηση: Διδασκαλία των Μαθηματικών σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΔΔΜ ομάδα IVα) 7ο εξάμηνο σπουδών (795)

Το μάθημα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα προσφερθεί και για τα δύο εξάμηνα (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ και ΕΑΡΙΝΟ).  

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που μπορούν να επιλέξουν το μάθημα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία 2 τουλάχιστον μαθήματα της Δέσμης της Διδακτικής των Μαθηματικών. Ο αριθμός των φοιτητών/τριών θα γίνει με βάση τον αριθμό των μαθημάτων της Δέσμης που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία και σε περίπτωση ιδίου αριθμού μαθημάτων για την επιλογή λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία. Θα επιλεγούν μέχρι 50 φοιτητές/τριες.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Όσοι ενδιαφέρονται για το μάθημα για το Εαρινό Εξάμηνο να υποβάλλουν αίτηση – γρ. 204, 2ος όροφος – KAIΩΡΕΣ 11-1 με την αναλυτική τους βαθμολογία στην οποία θα σημειώνουν ότι ενδιαφέρονται για το μάθημα μέχρι την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020. Στη συνέχεια όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις και επιλεγούν θα ΠΡΕΠΕΙ να δηλώσουν το μάθημα στη γραμματεία του Τμήματος. Εναλλακτικά, οι φοιτητές/τριες καλούνται να έρθουν και να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στα δύο πρώτα μαθήματα (έναρξη μαθήματος Πέμπτη 20/02/2020).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το μάθημα θα περιλαμβάνει εβδομαδιαίες τρίωρες συναντήσεις στο πανεπιστήμιο με τον υπεύθυνο καθηγητή, εβδομαδιαίες επισκέψεις στο σχολείο καθώς και μια εβδομάδα αποκλειστικής διδασκαλίας στο σχολείο.

Στο Πανεπιστήμιο οι φοιτητές/φοιτήτριες θα αντιμετωπίσουν περιοχές των μαθηματικών που περιλαμβάνονται στο σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα όπως γεωμετρία, άλγεβρα, συναρτήσεις, τις οποίες θα αναλύσουν τόσο από επιστημολογικής όσο και από διδακτικής πλευράς μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων (π.χ. ανάλυση βιντεοσκοπημένων διδασκαλιών, σχολικών εγχειριδίων, γραπτών μαθητών, σχεδιασμός διδακτικών εργαλείων

Στο σχολείο οι φοιτητές/φοιτήτριες θα παρακολουθήσουν και θα αναλύσουν μαθήματα, θα σχεδιάσουν και θα υλοποιήσουν δραστηριότητες καθώς και θα διδάξουν μαθήματα. Επιπλέον εφόσον αυτό είναι δυνατό θα μελετήσουν δικές τους βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες. Η συμμετοχή τόσο στο σχολείο όσο και στο πανεπιστήμιο είναι υποχρεωτική. Η αξιολόγηση θα γίνει μέσα από φάκελο εργασιών που θα παραδώσουν οι φοιτητές/τριες καθώς και από γραπτές εξετάσεις.

Αθήνα 10 Φεβρουαρίου 2020                                      Ο διδάσκων                        

Γιώργος Ψυχάρης