ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Λειτουργία Γραμματείας Τμήματος Μαθηματικών

Σε εφαρμογή της πρυτανικής πράξης της 15/3/2020 σχετικά με τη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών του ΕΚΠΑ, η Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών θα εξυπηρετεί το κοινό αποκλειστικά :

 • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση secr@math.uoa.gr
 • μέσω fax στον αριθμό (210) 727-6341
 • τηλεφωνικά
  • Προπτυχιακές σπουδές (210) 727-6335,  (210) 727-6337, (210) 727-6372
  • Μεταπτυχιακές σπουδές (210) 727-6334
  • Διδακτορικές σπουδές (210) 727-6334, (210) 727-6337
  • Γραμματεία Τομέων (210) 727-6386

Για αιτήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και fax οι αιτούντες παρακαλούνται να αναφέρουν ακριβή στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πρόγραμμα σπουδών, αριθμό μητρώου), στοιχείε επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), το θέμα της αίτησης αναλυτικά και τον τρόπο αποστολής του εγγράφου (ηλεκτρονικά ή με fax).

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Γραμματεία θα δέχεται το κοινό μόνο κατόπιν ραντεβού, σε συνεννόηση με το προσωπικό της Γραμματείας.