ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Γ.Σ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Ανακοινώνεται η Η.Δ. για την γενική συνέλευση τμήματος της 12/3/2021