ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Γ.Σ. 9/2/2021

Ανακοινώνεται η ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης της 9/2/2021