ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Γ.Σ. 30/6/2021

Ανακοινώνεται η ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλετυσης της 30/6/2021.