ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Γ.Σ. 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Ανακοινώνεται η ημερήσια διάταξη της Γενικής συνέλευσης για τις 23 Ιουλίου 2021.