ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 20/11/2020

Ανακοινώνεται η ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. της Παρασκευής 20/11/2020