ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 13/11/2020

Ανακοινώνεται η ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. της Παρασκευής 13/11/2020