ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 14ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 18 ΙΑΝ. 2022

Ανακοινώνεται η ημερήσια διάταξη για την 14η συνέλευση της 18 Ιανουαρλιου 2022