ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΛΕΚTΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021–2022

ΗΛΕΚTΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021–2022

ΗΛΕΚTΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 – 2022

ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ http://my-studies.uoa.gr
ΑΠΟ 16/12/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 09/01/2022

  • Οι εισακτέοι φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και μετά επιλέγουν μαθήματα από το νέο πρόγραμμα σπουδών «Πρόγραμμα Σπουδών από 2020 έως 2030».
  • Οι εισακτέοι φοιτητές έως και το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 επιλέγουν μαθήματα από το  «Πρόγραμμα Σπουδών από 1970 έως 2019».
  • Οι φοιτητές που παραλαμβάνουν συγγράμματα πρέπει να δηλώσουν στο http://my-studies.uoa.grτα μαθήματα για τα οποία δήλωσαν σύγγραμμα στην εφαρμογή www.eudoxus.gr
  • Ο επιτρεπόμενος αριθμός δήλωσης μαθημάτων ανά εξάμηνο σπουδών είναι ο ακόλουθος:

1ο εξάμηνο, μέχρι 6 μαθήματα

2ο & 3ο εξάμηνο, μέχρι 7 μαθήματα

4ο & 5ο εξάμηνο, μέχρι 8 μαθήματα

6ο & 7ο εξάμηνο, μέχρι 8 μαθήματα

8ο εξάμηνο, μέχρι 9 μαθήματα

> =9ο εξάμηνο, μέχρι 12 μαθήματα

  •  Τα μαθήματα που ανήκουν σε περισσότερες από μία κατευθύνσεις δηλώνονται με προσοχή στην   κατεύθυνση που οι φοιτητές επιθυμούν για την απόκτηση πτυχίου.
  •  Τα μαθήματα των Τμημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και Οικονομικών Επιστημών, προσμετρούνταιστο μέγιστο επιτρεπτό αριθμόμαθημάτων, αλλά δεν δηλώνονται ηλεκτρονικά. Τα μαθήματα αυτά θα καταχωριστούν στη δήλωση μαθημάτων από τη Γραμματεία βάσει της κατάστασης επιλεγέντων φοιτητών που έχει κατατεθεί από την αρμόδια επιτροπή.
  •  Τα μαθήματα 12109 Θεμέλια Μαθηματικής Ανάλυσης και 12120 Θεμέλια Άλγεβρας και Γεωμετρίας δηλώνονται μόνο από τους φοιτητές 1ου εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.
  •  Οι φοιτητές του θεσμού των ετών (εγγεγραμμένοι πριν το έτος 1983) αποστέλλουν τη δήλωση μαθημάτων στην ίδια προθεσμία στο email της Γραμματείας του Τμήματος secr[at]math.uoa[dot]gr με θέμα: «Δήλωση μαθημάτων Χειμερινού εξαμήνου 2021-2022» .
  •  Η δήλωση μαθημάτων και ο έλεγχος της ορθής ηλεκτρονικής καταχώρισής τους γίνεται υπ’ ευθύνη των φοιτητών σύμφωνα με τιςσυνημμένες οδηγίες.

 

Όλοι οι φοιτητές επιτρέπεται να δηλώσουν μόνο μαθήματα χειμερινού εξαμήνου.

 

Αθήνα, 14/12/2021

Γραμματεία Τμήματος Μαθηματικών